LETTER
An open letter for the attention of the future President of the Republic of Turkey
20 Jun 2018
BY INDEX ON CENSORSHIP

Seventeen international freedom of expression and professional organisations have sent a joint letter with their demands for how to protect and strengthen media freedom and independent journalism in Turkey to all candidates in the upcoming presidential elections :

Your term starts in critical times. Freedom of expression in particular has declined drastically in the last couple of years in your country. To this day, more than 150 journalists remain in prison, thousands of critical thought leaders have lost their jobs and a large number of them have left the country.

We, the undersigned international freedom of expression and professional organisations, ask you to prioritise the following points in the upcoming term to uphold the rule of law and to protect and strengthen media freedom and independent journalism in Turkey:

– release all journalists who have been imprisoned for exercising their right to freedom of expression and their journalistic work and drop all charges against them.

– restore the impartiality of the judiciary and ensure the functioning of the Constitutional Court by refraining from exerting any political pressure on it and guaranteeing the implementation of its decisions.

– reform the system of criminal law that is currently being abused in order to prosecute and jail journalists, specifically the Penal Code and the Anti-Terror Law, which are among the main obstacles to freedom of the press and freedom of expression in Turkey.

– de-centralise and end state control of the regulation of media. Let media policy and media regulation processes be implemented by journalist associations, media representatives and academics, in compliance with the jurisprudence of the ECtHR.

– support the independence and pluralism of the media by redesigning ownership restrictions, support public broadcasting media to become free from political and economic interference, ensure media pluralism by subsidising small independent local media. Legal, political and administrative measures must be adopted to ensure free and fair competition in the media.

– reform and monitor the Press and Advertising Agency (Basın İlan Kurumu) to ensure that independent newspapers are not deprived of public advertising revenue. The appointment of media and internet regulatory bodies such as RTÜK and BTK should be transparent and must answer to the principles of media independence and freedom.

June 20th, 2018

Thank you for your attention.
Yours faithfully,

European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF)
Association of European Journalists (AEJ)
Cartoonists Rights Network International (CRNI)
Danish PEN
European Federation of Journalists (EFJ)
German PEN
Global Editors Network (GEN)
Index on Censorship (Index)
International Press Institute (IPI)
Norwegian PEN
Osservatorio Balcani e Caucaso – Transeuropa (OBCT)
Ossigeno per l’Informazione (Ossigeno)
PEN America
Reporters Without Borders (RSF)
South East Europe Media Organisation (SEEMO)
Swedish PEN
World Association of Newspapers and News Publishers (WAN-IFRA)

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına Açık Mektup

17 uluslararası ifade hürriyeti kuruluşu, basın özgürlüğü ve bağımsız gazeteciliğin korunarak güçlendirilmesi adına taleplerini içeren ortak bir açık mektup yazarak 24 Haziran öncesi tüm cumhurbaşkanı adaylarıyla paylaştı.

“Döneminiz çok kritik bir zamanda başlıyor. Ülkenizde ifade hürriyeti özellikle son iki yılda büyük bir gerilemeye maruz kaldı. Bugüne kadar 150 gazeteci hapsedilmiş, binlerce muhalif fikir önderi işinden edilmiş ve çoğu ülkeyi terk etmiştir.

Biz aşağıda imzası bulunan uluslararası ifade hürriyeti kuruluşları olarak, önümüzdeki dönemde hukukun üstünlüğünü temel ilke edinerek ve Türkiye’de basın özgürlüğü ve bağımsız gazeteciliğin korunarak güçlendirilmesi için şu hususları öncelikli olarak dikkate almanızı rica ediyoruz:

-ifade hürriyeti hakkını kullanmış ve görevini yaptığı için hapsedilmiş tüm gazeteciler tahliye edilerek haklarında açılmış tüm davalar düşürülmeli,

-şu an gazetecileri yargılamak için kullanılan ceza hukukunda, özellikle de Türkiye’de basın özgürlüğü ve ifade hürriyeti önündeki ana engellerden olan Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Yasasında bir reform yapılmalı,

-medya üzerinde devlet denetimini sonlandırılmalı ve yetkiler sorumlu kurumlara dağıtılmalı. Basın yasasının ve medyayı ilgilendiren düzenlemelerin gazetecilik kurumları, basın temsilcileri, akademisyenler tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yönetmelikleriyle uyumlu şekilde uygulanması sağlanmalı,

-bağımsız gazetecilik ve basında çoğulculuğu, medya sahipliği önündeki kısıtlamaları kaldırarak, kamu yayını yapan medya organlarının siyasi ve ekonomik müdahalelerden arındırılmasıyla, küçük ölçekli bağımsız yerel medya organlarına mali destek sağlayıp medyada çoğulculuğu sağlayarak desteklenmeli. Basında özgür ve adil bir ortam oluşturulabilmesi için gerekli yasal, siyasi ve idari adımlar atılmalı,

-bağımsız gazetelerin kamu reklam gelirlerinden mahrum kalmamasını sağlamak adına Basın İlan Kurumu reform edilerek denetlenmeli. RTÜK ve BTK gibi medya ve internet denetimi yapan kurumlara yapılan atamalarda şeffaflık olmalı ve basının bağımsızlığı ve özgürlüğü ilkelerine tabi olmalıdır.

20 Haziran 2018

İlginiz için teşekkür ederiz
Saygılarımızla,

Alman Yazarlar Birliği
Amerikan Yazarlar Birliği
Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi ECPMF
Avrupa Gazeteciler Derneği AEJ
Avrupa Gazeteciler Federasyonu EFJ
Danimarka Yazarlar Birliği
Dünya Gazeteler ve Haber Yayıncıları Derneği WAN-IFRA
Global Editors Network GEN
Güneydoğu Avrupa Medya Kurumu
Index on Censorship
International Press Institute IPI
İsveç Yazarlar Birliği
Norveç Yazarlar Birliği
Ossigeno per l’Informazione
Sınır Tanımayan Gazeteciler RSF
Transeuropa – Osservatorio Balcani e Caucaso OBCT
Uluslararası Karikatürist Hakları Ağı CRNI

Comments are closed.